Åben Dagtilbud

Kompetenceforløb for pædagoger i selskab med kunstnere

Integrer kunst og kultur i din daginstitution - for pædagoger og medhjælpere i Københavns Kommune

Har du lyst til at deltage i et projekt om kompetenceudvikling af pædagoger i daginstitutioner med fokus på at gøre kunst og kultur nærværende og relevant i en pædagogisk sammenhæng? Så læs med her, hvor du finder information om forløbet, og hvad du som pædagog og dine børn i institutionen får ud af dette kompetenceudviklingsforløb.

Kompetenceforløbet er et praksisrelateret læringsforløb for pædagoger i Københavns dagtilbud med fokus på kunst og de læreplanstemaer, som åbner for sanselige og udtryksfulde aktiviteter. Forløbet giver mulighed for, at de voksne udvikler nye kompetencer og arbejdsmetoder inden for arbejdet med kunstneriske processer i selskab med professionelle kunstnere, og i tæt samspil med den lokale hverdag i institutionen. Dette er en unik lejlighed til at få konkrete ideer, metoder og forløb ind under huden, og samtidig få dem afprøvet i praksis med professionel bistand.

Ud over praksisforløb i institutionen inviterer vi også til fælles kollegiale samlinger, hvor det at undre sig, snakke med kunstnere og hinanden og reflektere over hvilken rolle I ønsker kunsten skal spille i jeres og børnenes hverdag, vil være temaer. 

Forløbet faciliteres og planlægges af Børnekulturhuset Sokkelundlille i tæt samarbejde med indsatsen ÅBEN DAGTILBUD i Københavns Kommune. Som kompetencecenter inden for kulturformidling og kreative processer er Sokkelundlille optaget af at bygge bro og skabe frugtbare samarbejdsrelationer mellem kunstområdet og omverden fx dagtilbud. Vi har rekrutteret 5 erfarne og formidlingsstærke kunstnere fra kunstarterne teater, dans, billedkunst og musik.

Hvorfor kunst?

Kunst understreger mangfoldighed og forskellighed i måden vi lever og udtrykker os på. Kunsten minder os om at fantasi og det magiske er tilstande vi skal værne om.  Arbejdet med kunst i dagtilbud handler om at vise børnene noget, de ikke har set før, lade dem høre noget, de ikke har hørt før og gøre noget, de ikke har gjort før.

Hvad får de voksne ud af det?

 • Indsigt i det kunstneriske felt og dets arbejdsmetoder
 • ​Praksiserfaring i formidlingen af kunst for - og æstetiske processer med børn.
 • ​Redskaber som styrker en forankring af æstetiske processer og kunstneriske oplevelser i forhold til fremtidens dagtilbud (pejlemærke og læreplanstemaer)
 • ​Et indblik i egen faglighed i mødet med kunstens faglighed

Hvad får børnene ud af det?

 • Mødet med kunstneriske processer skal give børnene anderledes kropslige, sanselige og kognitive oplevelser og erfaringer
 • Børnene skal have mulighed for at opleve det autentiske møde med kunsten, der sætter sig spor og skaber mening og betydning hos det enkelte barn
 • Børnene får fælles oplevelser med de voksne, som et afsæt til at opleve nye sider af hinanden og opbygge stærkere relationer
 • Børn skal have mulighed for at opleve en bred vifte af kunst i dagtilbuddene. De skal have mulighed for selv at være skabende og afprøve forskellige æstetiske udtryksformer og teknikker

Kompetenceudviklingsforløbet

Forløbet planlægges i samspil mellem kunstneren og den deltagende institution. Formålet med forløbet er at give redskaber til æstetiske processer i samspil med egen faglighed og insttutionens hverdag. Med inddragelse af fire kunstarter som dans, teater, billedkunst og musik, samt fem kunstnere med hver deres indgang til kunstens verden.

 • November 2020 Besøgsdag mellem institution og kunstner
 • 12. Januar 2021 Fælles opstartsdag med alle deltagende institutioner og kunstnere i Børnekulturhuset Sokkelundlille
 • Januar-marts 2021 To praksisforløb (på hver 5 timer) i den deltagende institution med pædagoger, børn og kunstner
 • 13. April 2021 Fælles forankringsdag med alle deltagende institutioner og kunstnere i Børnekulturhuset Sokkelundlille

Hvem kan deltage?

5 børnehaver i Københavns Kommune
2 pædagoger pr. dagtilbud. Forventet antal timer er ca. 22 timer
En leder pr. dagtilbud (i min. et formøde (1 time) og på to fælles seminardage (2 - 5 timer))

OG

5 kunstnere inden for teater, dans, billedkunst og musik
Kompetencecentret Børnekulturhuset Sokkelundlille
Åben Dagtilbud, Københavns Kommune

Har du spørgsmål vedrørende forløbet, er du velkommen til at ringe til Sokkelundlille på 23 24 92 14

Tilmelding til Kompetenceforløbet

Ring til Sokkelundlille på 23 24 92 14 for foreløbig tilmelding. Eller tilmeld dig direkte på BUFakademi.

Nedenunder kan du se de forløb, der er med i Kompetenceforløbet 2020 - 21.

Anne Kurtzweil

Bamse Tid - teaterleg og rollespil i mini format

med Anne Kurtzweil - skuespiller
Succesbilleder

Succesbilleder

med Britta Johanson - billedkunstner
Musik og bevægelse

Musik og bevægelse

med Jeanette Frederiksen - sanger og musikpædagog
kufferten

Danserejsen

med Ingrid Tranum Velásquez - danser og koreograf
tidsrejse

Tidsmaskinen

med Lars Storck - musiker